PRODUKTY

 

mfp_rovná_hrana

 
Hrúbka: 
Formát:
Plocha dosky: 
Hmotnosť dosky:
Množstvo na palete:
Obsah palety:
Objem palety: 
Hmotnosť palety:
12
2.500 x 1.250
3,13
29,44
72,00
225,00
2,70
2.120,00
mm
mm
m2
kg
ks
m2
m3
kg
 mfp_rovná_hrana
Hrúbka: 
Formát:
Plocha dosky: 
Hmotnosť dosky:
Množstvo na palete:
Obsah palety:
Objem palety: 
Hmotnosť palety:
15
2.500 x 1.250
3,13
36,07
56,00
175,00
2,63
2.020,00
mm
mm
m2
kg
ks
m2
m3
kg
 mfp_rovná_hrana
Hrúbka: 
Formát:
Plocha dosky: 
Hmotnosť dosky:
Množstvo na palete:
Obsah palety:
Objem palety: 
Hmotnosť palety:
18
2.500 x 1.250
3,13
42,71
48,00
150,00
2,70
2.050,00
mm
mm
m2
kg
ks
m2
m3
kg
 mfp_rovná_hrana
Hrúbka: 
Formát:
Plocha dosky: 
Hmotnosť dosky:
Množstvo na palete:
Obsah palety:
Objem palety: 
Hmotnosť palety:
22
2.500 x 1.250
3,13
51,50
40,00
125,00
2,75
2.060,00
mm
mm
m2
kg
ks
m2
m3
kg
 mfp_rovná_hrana
Hrúbka: 
Formát:
Plocha dosky: 
Hmotnosť dosky:
Množstvo na palete:
Obsah palety:
Objem palety: 
Hmotnosť palety:
25
2.500 x 1.250
3,13
59,69
32,00
100,00
2,50
1.910,00
mm
mm
m2
kg
ks
m2
m3
kg
 mfp_pero-drážka
Hrúbka:
Formát:
Plocha dosky: 
Hmotnosť dosky:
Množstvo na palete:
Obsah palety:
Objem palety:
Hmotnosť palety:
 15
2.485 x 605
1,50
16,91
56,00
84,00
1,36
 946,96
mm
mm
m2
kg
ks
m2
m3
kg
 mfp_pero-drážka
Hrúbka: 
Formát:
Plocha dosky: 
Hmotnosť dosky:
Množstvo na palete:
Obsah palety:
Objem palety: 
Hmotnosť palety:
 18
2.485 x 605
1,50
20,25
48,00
72,00
1,30
972,00 
mm
mm
m2
kg
ks
m2
m3
kg
 mfp_pero-drážka
Hrúbka: 
Formát:
Plocha dosky: 
Hmotnosť dosky:
Množstvo na palete:
Obsah palety:
Objem palety: 
Hmotnosť palety:
 22
2.485 x 605
1,50
24,85
40,00
60,00
1,32
 994,00
mm
mm
m2
kg
ks
m2
m3
kg
  mfp_pero-drážka
Hrúbka: 
Formát:
Plocha dosky: 
Hmotnosť dosky:
Množstvo na palete:
Obsah palety:
Objem palety: 
Hmotnosť palety:
 25
2.485 x 605
1,50
28,19
32,00
48,00
1,20
 902,06
mm
mm
m2
kg
ks
m2
m3
kg